One Way : KTM - BKK Sat, Mar 16, 2024 | 1 ADT

Mar 15, 2024
Mar 17, 2024

Air Arabia

Ticket PriceNPR 53,280

Kathmandu (KTM)

10:00

Sat, Mar 16, 2024

Bangkok (BKK)

07:20

Sun, Mar 17, 2024

20 Hr 05 Min

10 Kg 0 Kg

flight details

Kathmandu(KTM) - Bangkok(BKK)

Air Arabia
G9-537

Tribhuvan Int’l Airport, KTM
Sat, Mar 16, 2024, 10:00 AM

5 Hr 0 Min

Sharjah Int’l Airport, SHJ
connection time : 09 Hr 05 Min

Air Arabia
G9-821

Sharjah Int’l Airport, SHJ
Sat, Mar 16, 2024, 22:20 PM

6 Hr 0 Min

Suvarnabhumi Airport, BKK

Thai Smile

Ticket PriceNPR 28,839

Kathmandu (KTM)

13:30

Sat, Mar 16, 2024

Bangkok (BKK)

18:15

Sat, Mar 16, 2024

03 Hr 30 Min

7 Kg 30 Kg

Economy

flight details

Kathmandu(KTM) - Bangkok(BKK)

Thai Smile
WE-320

Tribhuvan Int’l Airport, KTM
Sat, Mar 16, 2024, 13:30 PM

03 Hr 30 Min

Suvarnabhumi Airport, BKK

Air India

Ticket PriceNPR 33,638

Kathmandu (KTM)

21:35

Sat, Mar 16, 2024

Bangkok (BKK)

19:20

Sun, Mar 17, 2024

20 Hr 30 Min

7 Kg 30 Kg

Economy

flight details

Kathmandu(KTM) - Bangkok(BKK)

Air India
AI-212

Tribhuvan Int’l Airport, KTM
Sat, Mar 16, 2024, 21:35 PM

01 Hr 50 Min

Indira Gandhi Int’l, DEL
connection time : 14 Hr 35 Min

Air India
AI-332

Indira Gandhi Int’l, DEL
Sun, Mar 17, 2024, 13:45 PM

04 Hr 05 Min

Suvarnabhumi Airport, BKK

Air India

Ticket PriceNPR 35,637

Kathmandu (KTM)

09:55

Sat, Mar 16, 2024

Bangkok (BKK)

19:20

Sat, Mar 16, 2024

08 Hr 10 Min

7 Kg 30 Kg

Economy

flight details

Kathmandu(KTM) - Bangkok(BKK)

Air India
AI-214

Tribhuvan Int’l Airport, KTM
Sat, Mar 16, 2024, 09:55 AM

02 Hr 00 Min

Indira Gandhi Int’l, DEL
connection time : 02 Hr 05 Min

Air India
AI-332

Indira Gandhi Int’l, DEL
Sat, Mar 16, 2024, 13:45 PM

04 Hr 05 Min

Suvarnabhumi Airport, BKK

Air India

Ticket PriceNPR 35,637

Kathmandu (KTM)

15:40

Sat, Mar 16, 2024

Bangkok (BKK)

19:20

Sun, Mar 17, 2024

26 Hr 25 Min

7 Kg 30 Kg

Economy

flight details

Kathmandu(KTM) - Bangkok(BKK)

Air India
AI-216

Tribhuvan Int’l Airport, KTM
Sat, Mar 16, 2024, 15:40 PM

02 Hr 00 Min

Indira Gandhi Int’l, DEL
connection time : 20 Hr 20 Min

Air India
AI-332

Indira Gandhi Int’l, DEL
Sun, Mar 17, 2024, 13:45 PM

04 Hr 05 Min

Suvarnabhumi Airport, BKK

Malaysia Airlines

Ticket PriceNPR 46,847

Kathmandu (KTM)

12:30

Sat, Mar 16, 2024

Bangkok (BKK)

16:05

Sun, Mar 17, 2024

26 Hr 20 Min

7 Kg 0 Kg

Economy

flight details

Kathmandu(KTM) - Bangkok(BKK)

Malaysia Airlines
MH-171

Tribhuvan Int’l Airport, KTM
Sat, Mar 16, 2024, 12:30 PM

04 Hr 45 Min

Kuala Lumpur Int’l Airport, KUL
connection time : 19 Hr 20 Min

Malaysia Airlines
MH-782

Kuala Lumpur Int’l Airport, KUL
Sun, Mar 17, 2024, 14:50 PM

02 Hr 15 Min

Suvarnabhumi Airport, BKK

Malaysia Airlines

Ticket PriceNPR 46,847

Kathmandu (KTM)

12:30

Sat, Mar 16, 2024

Bangkok (BKK)

17:40

Sun, Mar 17, 2024

27 Hr 55 Min

7 Kg 0 Kg

Economy

flight details

Kathmandu(KTM) - Bangkok(BKK)

Malaysia Airlines
MH-171

Tribhuvan Int’l Airport, KTM
Sat, Mar 16, 2024, 12:30 PM

04 Hr 45 Min

Kuala Lumpur Int’l Airport, KUL
connection time : 20 Hr 50 Min

Malaysia Airlines
MH-774

Kuala Lumpur Int’l Airport, KUL
Sun, Mar 17, 2024, 16:20 PM

02 Hr 20 Min

Suvarnabhumi Airport, BKK

Malaysia Airlines

Ticket PriceNPR 46,847

Kathmandu (KTM)

12:30

Sat, Mar 16, 2024

Bangkok (BKK)

19:20

Sun, Mar 17, 2024

29 Hr 35 Min

7 Kg 0 Kg

Economy

flight details

Kathmandu(KTM) - Bangkok(BKK)

Malaysia Airlines
MH-171

Tribhuvan Int’l Airport, KTM
Sat, Mar 16, 2024, 12:30 PM

04 Hr 45 Min

Kuala Lumpur Int’l Airport, KUL
connection time : 22 Hr 35 Min

Malaysia Airlines
MH-780

Kuala Lumpur Int’l Airport, KUL
Sun, Mar 17, 2024, 18:05 PM

02 Hr 15 Min

Suvarnabhumi Airport, BKK

Singapore Airlines

Ticket PriceNPR 52,062

Kathmandu (KTM)

23:10

Sat, Mar 16, 2024

Bangkok (BKK)

10:55

Sun, Mar 17, 2024

10 Hr 30 Min

7 Kg 30 Kg

Economy

flight details

Kathmandu(KTM) - Bangkok(BKK)

Singapore Airlines
SQ-441

Tribhuvan Int’l Airport, KTM
Sat, Mar 16, 2024, 23:10 PM

05 Hr 05 Min

Singapore Changi Int’l Airport, SIN
connection time : 03 Hr 00 Min

Singapore Airlines
SQ-8544

Singapore Changi Int’l Airport, SIN
Sun, Mar 17, 2024, 09:30 AM
Operated by Tiger Airways

02 Hr 25 Min

Suvarnabhumi Airport, BKK

Singapore Airlines

Ticket PriceNPR 52,062

Kathmandu (KTM)

23:10

Sat, Mar 16, 2024

Bangkok (BKK)

14:15

Sun, Mar 17, 2024

13 Hr 50 Min

7 Kg 30 Kg

Economy

flight details

Kathmandu(KTM) - Bangkok(BKK)

Singapore Airlines
SQ-441

Tribhuvan Int’l Airport, KTM
Sat, Mar 16, 2024, 23:10 PM

05 Hr 05 Min

Singapore Changi Int’l Airport, SIN
connection time : 06 Hr 10 Min

Singapore Airlines
SQ-8612

Singapore Changi Int’l Airport, SIN
Sun, Mar 17, 2024, 12:40 PM
Operated by Tiger Airways

02 Hr 35 Min

Suvarnabhumi Airport, BKK

Singapore Airlines

Ticket PriceNPR 52,062

Kathmandu (KTM)

23:10

Sat, Mar 16, 2024

Bangkok (BKK)

17:20

Sun, Mar 17, 2024

16 Hr 55 Min

7 Kg 30 Kg

Economy

flight details

Kathmandu(KTM) - Bangkok(BKK)

Singapore Airlines
SQ-441

Tribhuvan Int’l Airport, KTM
Sat, Mar 16, 2024, 23:10 PM

05 Hr 05 Min

Singapore Changi Int’l Airport, SIN
connection time : 09 Hr 30 Min

Singapore Airlines
SQ-8558

Singapore Changi Int’l Airport, SIN
Sun, Mar 17, 2024, 16:00 PM
Operated by Tiger Airways

02 Hr 20 Min

Suvarnabhumi Airport, BKK

Singapore Airlines

Ticket PriceNPR 52,062

Kathmandu (KTM)

23:10

Sat, Mar 16, 2024

Bangkok (BKK)

19:00

Sun, Mar 17, 2024

18 Hr 35 Min

7 Kg 30 Kg

Economy

flight details

Kathmandu(KTM) - Bangkok(BKK)

Singapore Airlines
SQ-441

Tribhuvan Int’l Airport, KTM
Sat, Mar 16, 2024, 23:10 PM

05 Hr 05 Min

Singapore Changi Int’l Airport, SIN
connection time : 11 Hr 00 Min

Singapore Airlines
SQ-8616

Singapore Changi Int’l Airport, SIN
Sun, Mar 17, 2024, 17:30 PM
Operated by Tiger Airways

02 Hr 30 Min

Suvarnabhumi Airport, BKK

Batik Air

Ticket PriceNPR 51,249

Kathmandu (KTM)

21:25

Sat, Mar 16, 2024

Bangkok (DMK)

11:05

Sun, Mar 17, 2024

12 Hr 25 Min

7 Kg 20 Kg

Economy

flight details

Kathmandu(KTM) - Bangkok(DMK)

Batik Air
OD-181

Tribhuvan Int’l Airport, KTM
Sat, Mar 16, 2024, 21:25 PM

04 Hr 40 Min

Kuala Lumpur Int’l Airport, KUL
connection time : 05 Hr 35 Min

Batik Air
OD-520

Kuala Lumpur Int’l Airport, KUL
Sun, Mar 17, 2024, 09:55 AM

02 Hr 10 Min

Don Mueang Int’l Airport, DMK

Batik Air

Ticket PriceNPR 51,249

Kathmandu (KTM)

21:25

Sat, Mar 16, 2024

Bangkok (DMK)

17:10

Sun, Mar 17, 2024

18 Hr 30 Min

7 Kg 20 Kg

Economy

flight details

Kathmandu(KTM) - Bangkok(DMK)

Batik Air
OD-181

Tribhuvan Int’l Airport, KTM
Sat, Mar 16, 2024, 21:25 PM

04 Hr 40 Min

Kuala Lumpur Int’l Airport, KUL
connection time : 11 Hr 40 Min

Batik Air
OD-522

Kuala Lumpur Int’l Airport, KUL
Sun, Mar 17, 2024, 16:00 PM

02 Hr 10 Min

Don Mueang Int’l Airport, DMK

Malaysia Airlines

Ticket PriceNPR 53,997

Kathmandu (KTM)

12:30

Sat, Mar 16, 2024

Bangkok (BKK)

10:15

Sun, Mar 17, 2024

20 Hr 30 Min

7 Kg 0 Kg

Economy

flight details

Kathmandu(KTM) - Bangkok(BKK)

Malaysia Airlines
MH-171

Tribhuvan Int’l Airport, KTM
Sat, Mar 16, 2024, 12:30 PM

04 Hr 45 Min

Kuala Lumpur Int’l Airport, KUL
connection time : 13 Hr 30 Min

Malaysia Airlines
MH-784

Kuala Lumpur Int’l Airport, KUL
Sun, Mar 17, 2024, 09:00 AM

02 Hr 15 Min

Suvarnabhumi Airport, BKK

Malaysia Airlines

Ticket PriceNPR 53,997

Kathmandu (KTM)

12:30

Sat, Mar 16, 2024

Bangkok (BKK)

13:25

Sun, Mar 17, 2024

23 Hr 40 Min

7 Kg 0 Kg

Economy

flight details

Kathmandu(KTM) - Bangkok(BKK)

Malaysia Airlines
MH-171

Tribhuvan Int’l Airport, KTM
Sat, Mar 16, 2024, 12:30 PM

04 Hr 45 Min

Kuala Lumpur Int’l Airport, KUL
connection time : 16 Hr 45 Min

Malaysia Airlines
MH-788

Kuala Lumpur Int’l Airport, KUL
Sun, Mar 17, 2024, 12:15 PM

02 Hr 10 Min

Suvarnabhumi Airport, BKK

Batik Air

Ticket PriceNPR 52,524

Kathmandu (KTM)

13:55

Sat, Mar 16, 2024

Bangkok (DMK)

11:05

Sun, Mar 17, 2024

19 Hr 55 Min

7 Kg 20 Kg

Economy

flight details

Kathmandu(KTM) - Bangkok(DMK)

Batik Air
OD-183

Tribhuvan Int’l Airport, KTM
Sat, Mar 16, 2024, 13:55 PM

04 Hr 45 Min

Kuala Lumpur Int’l Airport, KUL
connection time : 13 Hr 00 Min

Batik Air
OD-520

Kuala Lumpur Int’l Airport, KUL
Sun, Mar 17, 2024, 09:55 AM

02 Hr 10 Min

Don Mueang Int’l Airport, DMK

Batik Air

Ticket PriceNPR 52,524

Kathmandu (KTM)

13:55

Sat, Mar 16, 2024

Bangkok (DMK)

17:10

Sun, Mar 17, 2024

26 Hr 00 Min

7 Kg 20 Kg

Economy

flight details

Kathmandu(KTM) - Bangkok(DMK)

Batik Air
OD-183

Tribhuvan Int’l Airport, KTM
Sat, Mar 16, 2024, 13:55 PM

04 Hr 45 Min

Kuala Lumpur Int’l Airport, KUL
connection time : 19 Hr 05 Min

Batik Air
OD-522

Kuala Lumpur Int’l Airport, KUL
Sun, Mar 17, 2024, 16:00 PM

02 Hr 10 Min

Don Mueang Int’l Airport, DMK

Singapore Airlines

Ticket PriceNPR 54,761

Kathmandu (KTM)

23:10

Sat, Mar 16, 2024

Bangkok (BKK)

11:00

Sun, Mar 17, 2024

10 Hr 35 Min

7 Kg 30 Kg

Economy

flight details

Kathmandu(KTM) - Bangkok(BKK)

Singapore Airlines
SQ-441

Tribhuvan Int’l Airport, KTM
Sat, Mar 16, 2024, 23:10 PM

05 Hr 05 Min

Singapore Changi Int’l Airport, SIN
connection time : 03 Hr 05 Min

Singapore Airlines
SQ-708

Singapore Changi Int’l Airport, SIN
Sun, Mar 17, 2024, 09:35 AM

02 Hr 25 Min

Suvarnabhumi Airport, BKK

Singapore Airlines

Ticket PriceNPR 54,761

Kathmandu (KTM)

23:10

Sat, Mar 16, 2024

Bangkok (BKK)

14:35

Sun, Mar 17, 2024

14 Hr 10 Min

7 Kg 30 Kg

Economy

flight details

Kathmandu(KTM) - Bangkok(BKK)

Singapore Airlines
SQ-441

Tribhuvan Int’l Airport, KTM
Sat, Mar 16, 2024, 23:10 PM

05 Hr 05 Min

Singapore Changi Int’l Airport, SIN
connection time : 06 Hr 35 Min

Singapore Airlines
SQ-710

Singapore Changi Int’l Airport, SIN
Sun, Mar 17, 2024, 13:05 PM

02 Hr 30 Min

Suvarnabhumi Airport, BKK

Singapore Airlines

Ticket PriceNPR 54,761

Kathmandu (KTM)

23:10

Sat, Mar 16, 2024

Bangkok (BKK)

17:00

Sun, Mar 17, 2024

16 Hr 35 Min

7 Kg 30 Kg

Economy

flight details

Kathmandu(KTM) - Bangkok(BKK)

Singapore Airlines
SQ-441

Tribhuvan Int’l Airport, KTM
Sat, Mar 16, 2024, 23:10 PM

05 Hr 05 Min

Singapore Changi Int’l Airport, SIN
connection time : 08 Hr 55 Min

Singapore Airlines
SQ-712

Singapore Changi Int’l Airport, SIN
Sun, Mar 17, 2024, 15:25 PM

02 Hr 35 Min

Suvarnabhumi Airport, BKK

Singapore Airlines

Ticket PriceNPR 54,761

Kathmandu (KTM)

23:10

Sat, Mar 16, 2024

Bangkok (BKK)

18:45

Sun, Mar 17, 2024

18 Hr 20 Min

7 Kg 30 Kg

Economy

flight details

Kathmandu(KTM) - Bangkok(BKK)

Singapore Airlines
SQ-441

Tribhuvan Int’l Airport, KTM
Sat, Mar 16, 2024, 23:10 PM

05 Hr 05 Min

Singapore Changi Int’l Airport, SIN
connection time : 10 Hr 40 Min

Singapore Airlines
SQ-714

Singapore Changi Int’l Airport, SIN
Sun, Mar 17, 2024, 17:10 PM

02 Hr 35 Min

Suvarnabhumi Airport, BKK

Batik Air

Ticket PriceNPR 57,395

Kathmandu (KTM)

21:25

Sat, Mar 16, 2024

Bangkok (DMK)

08:15

Sun, Mar 17, 2024

09 Hr 35 Min

7 Kg 20 Kg

Economy

flight details

Kathmandu(KTM) - Bangkok(DMK)

Batik Air
OD-181

Tribhuvan Int’l Airport, KTM
Sat, Mar 16, 2024, 21:25 PM

04 Hr 40 Min

Kuala Lumpur Int’l Airport, KUL
connection time : 02 Hr 40 Min

Batik Air
OD-524

Kuala Lumpur Int’l Airport, KUL
Sun, Mar 17, 2024, 07:00 AM

02 Hr 15 Min

Don Mueang Int’l Airport, DMK

Batik Air

Ticket PriceNPR 57,395

Kathmandu (KTM)

13:55

Sat, Mar 16, 2024

Bangkok (DMK)

08:15

Sun, Mar 17, 2024

17 Hr 05 Min

7 Kg 20 Kg

Economy

flight details

Kathmandu(KTM) - Bangkok(DMK)

Batik Air
OD-183

Tribhuvan Int’l Airport, KTM
Sat, Mar 16, 2024, 13:55 PM

04 Hr 45 Min

Kuala Lumpur Int’l Airport, KUL
connection time : 10 Hr 05 Min

Batik Air
OD-524

Kuala Lumpur Int’l Airport, KUL
Sun, Mar 17, 2024, 07:00 AM

02 Hr 15 Min

Don Mueang Int’l Airport, DMK

Malaysia Airlines

Ticket PriceNPR 81,035

Kathmandu (KTM)

12:30

Sat, Mar 16, 2024

Bangkok (BKK)

22:10

Sat, Mar 16, 2024

08 Hr 25 Min

7 Kg 20 Kg

Economy

flight details

Kathmandu(KTM) - Bangkok(BKK)

Malaysia Airlines
MH-171

Tribhuvan Int’l Airport, KTM
Sat, Mar 16, 2024, 12:30 PM

04 Hr 45 Min

Kuala Lumpur Int’l Airport, KUL
connection time : 01 Hr 35 Min

Malaysia Airlines
MH-5862

Kuala Lumpur Int’l Airport, KUL
Sat, Mar 16, 2024, 21:05 PM
Operated by Thai Airways

02 Hr 05 Min

Suvarnabhumi Airport, BKK

Emirates

Ticket PriceNPR 117,508

Kathmandu (KTM)

00:45

Sat, Mar 16, 2024

Bangkok (BKK)

18:05

Sat, Mar 16, 2024

16 Hr 05 Min

7 Kg 25 Kg

Economy

flight details

Kathmandu(KTM) - Bangkok(BKK)

Emirates
EK-2154

Tribhuvan Int’l Airport, KTM
Sat, Mar 16, 2024, 00:45 AM
Operated by Fly Dubai

05 Hr 25 Min

Dubai Int’l Airport, DXB
connection time : 04 Hr 30 Min

Emirates
EK-370

Dubai Int’l Airport, DXB
Sat, Mar 16, 2024, 08:55 AM

06 Hr 10 Min

Suvarnabhumi Airport, BKK

Emirates

Ticket PriceNPR 117,508

Kathmandu (KTM)

00:45

Sat, Mar 16, 2024

Bangkok (BKK)

18:40

Sat, Mar 16, 2024

16 Hr 40 Min

7 Kg 25 Kg

Economy

flight details

Kathmandu(KTM) - Bangkok(BKK)

Emirates
EK-2154

Tribhuvan Int’l Airport, KTM
Sat, Mar 16, 2024, 00:45 AM
Operated by Fly Dubai

05 Hr 25 Min

Dubai Int’l Airport, DXB
connection time : 05 Hr 05 Min

Emirates
EK-372

Dubai Int’l Airport, DXB
Sat, Mar 16, 2024, 09:30 AM

06 Hr 10 Min

Suvarnabhumi Airport, BKK

Emirates

Ticket PriceNPR 117,508

Kathmandu (KTM)

00:45

Sat, Mar 16, 2024

Bangkok (BKK)

07:35

Sun, Mar 17, 2024

29 Hr 35 Min

7 Kg 25 Kg

Economy

flight details

Kathmandu(KTM) - Bangkok(BKK)

Emirates
EK-2154

Tribhuvan Int’l Airport, KTM
Sat, Mar 16, 2024, 00:45 AM
Operated by Fly Dubai

05 Hr 25 Min

Dubai Int’l Airport, DXB
connection time : 18 Hr 10 Min

Emirates
EK-374

Dubai Int’l Airport, DXB
Sat, Mar 16, 2024, 22:35 PM

06 Hr 00 Min

Suvarnabhumi Airport, BKK

Emirates

Ticket PriceNPR 117,508

Kathmandu (KTM)

00:45

Sat, Mar 16, 2024

Bangkok (BKK)

12:45

Sun, Mar 17, 2024

34 Hr 45 Min

7 Kg 25 Kg

Economy

flight details

Kathmandu(KTM) - Bangkok(BKK)

Emirates
EK-2154

Tribhuvan Int’l Airport, KTM
Sat, Mar 16, 2024, 00:45 AM
Operated by Fly Dubai

05 Hr 25 Min

Dubai Int’l Airport, DXB
connection time : 23 Hr 10 Min

Emirates
EK-376

Dubai Int’l Airport, DXB
Sun, Mar 17, 2024, 03:35 AM

06 Hr 10 Min

Suvarnabhumi Airport, BKK

Emirates

Ticket PriceNPR 125,956

Kathmandu (KTM)

00:45

Sat, Mar 16, 2024

Bangkok (BKK)

12:05

Sun, Mar 17, 2024

34 Hr 05 Min

7 Kg 25 Kg

Economy

flight details

Kathmandu(KTM) - Bangkok(BKK)

Emirates
EK-2154

Tribhuvan Int’l Airport, KTM
Sat, Mar 16, 2024, 00:45 AM
Operated by Fly Dubai

05 Hr 25 Min

Dubai Int’l Airport, DXB
connection time : 22 Hr 40 Min

Emirates
EK-384

Dubai Int’l Airport, DXB
Sun, Mar 17, 2024, 03:05 AM

06 Hr 00 Min

Suvarnabhumi Airport, BKK

Cathay Pacific

Ticket PriceNPR 127,407

Kathmandu (KTM)

23:25

Sat, Mar 16, 2024

Bangkok (BKK)

12:05

Sun, Mar 17, 2024

11 Hr 25 Min

7 Kg 23 Kg

Economy

flight details

Kathmandu(KTM) - Bangkok(BKK)

Cathay Pacific
CX-640

Tribhuvan Int’l Airport, KTM
Sat, Mar 16, 2024, 23:25 PM

04 Hr 20 Min

Chek Lap Kok Int’l Airport, HKG
connection time : 03 Hr 55 Min

Cathay Pacific
CX-615

Chek Lap Kok Int’l Airport, HKG
Sun, Mar 17, 2024, 09:55 AM

03 Hr 10 Min

Suvarnabhumi Airport, BKK

Cathay Pacific

Ticket PriceNPR 127,407

Kathmandu (KTM)

23:25

Sat, Mar 16, 2024

Bangkok (BKK)

16:40

Sun, Mar 17, 2024

16 Hr 00 Min

7 Kg 23 Kg

Economy

flight details

Kathmandu(KTM) - Bangkok(BKK)

Cathay Pacific
CX-640

Tribhuvan Int’l Airport, KTM
Sat, Mar 16, 2024, 23:25 PM

04 Hr 20 Min

Chek Lap Kok Int’l Airport, HKG
connection time : 08 Hr 30 Min

Cathay Pacific
CX-751

Chek Lap Kok Int’l Airport, HKG
Sun, Mar 17, 2024, 14:30 PM

03 Hr 10 Min

Suvarnabhumi Airport, BKK

Cathay Pacific

Ticket PriceNPR 127,407

Kathmandu (KTM)

23:25

Sat, Mar 16, 2024

Bangkok (BKK)

18:15

Sun, Mar 17, 2024

17 Hr 35 Min

7 Kg 23 Kg

Economy

flight details

Kathmandu(KTM) - Bangkok(BKK)

Cathay Pacific
CX-640

Tribhuvan Int’l Airport, KTM
Sat, Mar 16, 2024, 23:25 PM

04 Hr 20 Min

Chek Lap Kok Int’l Airport, HKG
connection time : 10 Hr 05 Min

Cathay Pacific
CX-701

Chek Lap Kok Int’l Airport, HKG
Sun, Mar 17, 2024, 16:05 PM

03 Hr 10 Min

Suvarnabhumi Airport, BKK

Emirates

Ticket PriceNPR 128,502

Kathmandu (KTM)

00:45

Sat, Mar 16, 2024

Bangkok (BKK)

23:25

Sat, Mar 16, 2024

21 Hr 25 Min

7 Kg 25 Kg

Economy

flight details

Kathmandu(KTM) - Bangkok(BKK)

Emirates
EK-2154

Tribhuvan Int’l Airport, KTM
Sat, Mar 16, 2024, 00:45 AM
Operated by Fly Dubai

05 Hr 25 Min

Dubai Int’l Airport, DXB
connection time : 06 Hr 00 Min

Emirates
EK-396

Dubai Int’l Airport, DXB
Sat, Mar 16, 2024, 10:25 AM

06 Hr 05 Min

Phuket Int’l Airport, HKT
connection time : 02 Hr 25 Min

Emirates
EK-4527

Phuket Int’l Airport, HKT
Sat, Mar 16, 2024, 21:55 PM
Operated by Bangkok Airways

01 Hr 30 Min

Suvarnabhumi Airport, BKK

Malaysia Airlines

Ticket PriceNPR 130,920

Kathmandu (KTM)

12:30

Sat, Mar 16, 2024

Bangkok (BKK)

22:10

Sat, Mar 16, 2024

08 Hr 25 Min

7 Kg 30 Kg

Economy

flight details

Kathmandu(KTM) - Bangkok(BKK)

Malaysia Airlines
MH-171

Tribhuvan Int’l Airport, KTM
Sat, Mar 16, 2024, 12:30 PM

04 Hr 45 Min

Kuala Lumpur Int’l Airport, KUL
connection time : 01 Hr 35 Min

Thai Airways
TG-418

Kuala Lumpur Int’l Airport, KUL
Sat, Mar 16, 2024, 21:05 PM

02 Hr 05 Min

Suvarnabhumi Airport, BKK

Emirates

Ticket PriceNPR 139,128

Kathmandu (KTM)

09:00

Sat, Mar 16, 2024

Bangkok (BKK)

07:35

Sun, Mar 17, 2024

21 Hr 20 Min

7 Kg 30 Kg

Economy

flight details

Kathmandu(KTM) - Bangkok(BKK)

Emirates
EK-2263

Tribhuvan Int’l Airport, KTM
Sat, Mar 16, 2024, 09:00 AM
Operated by Fly Dubai

05 Hr 25 Min

Dubai Int’l Airport, DXB
connection time : 09 Hr 55 Min

Emirates
EK-374

Dubai Int’l Airport, DXB
Sat, Mar 16, 2024, 22:35 PM

06 Hr 00 Min

Suvarnabhumi Airport, BKK

Emirates

Ticket PriceNPR 139,128

Kathmandu (KTM)

09:00

Sat, Mar 16, 2024

Bangkok (BKK)

12:05

Sun, Mar 17, 2024

25 Hr 50 Min

7 Kg 30 Kg

Economy

flight details

Kathmandu(KTM) - Bangkok(BKK)

Emirates
EK-2263

Tribhuvan Int’l Airport, KTM
Sat, Mar 16, 2024, 09:00 AM
Operated by Fly Dubai

05 Hr 25 Min

Dubai Int’l Airport, DXB
connection time : 14 Hr 25 Min

Emirates
EK-384

Dubai Int’l Airport, DXB
Sun, Mar 17, 2024, 03:05 AM

06 Hr 00 Min

Suvarnabhumi Airport, BKK