One Way : KIX - KTM Fri, Sep 6, 2024 | 1 ADT

Sep 5, 2024
Sep 7, 2024

Singapore Airlines

Ticket PriceNPR 49,232
Cash Back = 150

Osaka (KIX)

10:55

Fri, Sep 6, 2024

Kathmandu (KTM)

21:45

Fri, Sep 6, 2024

14 Hr 05 Min

7 Kg 25 Kg

ECO R

flight details

Osaka(KIX) - Kathmandu(KTM)

Singapore Airlines
SQ-619

Kansai Int’l Airport, KIX
Fri, Sep 6, 2024, 10:55 AM

06 Hr 45 Min

Singapore Changi Int’l Airport, SIN
connection time : 02 Hr 15 Min

Singapore Airlines
SQ-442

Singapore Changi Int’l Airport, SIN
Fri, Sep 6, 2024, 18:55 PM

05 Hr 05 Min

Tribhuvan Int’l Airport, KTM

Singapore Airlines

Ticket PriceNPR 49,232
Cash Back = 150

Osaka (KIX)

17:25

Fri, Sep 6, 2024

Kathmandu (KTM)

21:45

Sat, Sep 7, 2024

31 Hr 35 Min

7 Kg 25 Kg

ECO R

flight details

Osaka(KIX) - Kathmandu(KTM)

Singapore Airlines
SQ-621

Kansai Int’l Airport, KIX
Fri, Sep 6, 2024, 17:25 PM

06 Hr 40 Min

Singapore Changi Int’l Airport, SIN
connection time : 19 Hr 50 Min

Singapore Airlines
SQ-442

Singapore Changi Int’l Airport, SIN
Sat, Sep 7, 2024, 18:55 PM

05 Hr 05 Min

Tribhuvan Int’l Airport, KTM

Malaysia Airlines

Ticket PriceNPR 52,895
Cash Back = 150

Osaka (KIX)

09:55

Fri, Sep 6, 2024

Kathmandu (KTM)

22:30

Fri, Sep 6, 2024

15 Hr 50 Min

7 Kg 10 Kg

ECO R

flight details

Osaka(KIX) - Kathmandu(KTM)

Malaysia Airlines
MH-53

Kansai Int’l Airport, KIX
Fri, Sep 6, 2024, 09:55 AM

06 Hr 50 Min

Kuala Lumpur Int’l Airport, KUL
connection time : 04 Hr 15 Min

Malaysia Airlines
MH-114

Kuala Lumpur Int’l Airport, KUL
Fri, Sep 6, 2024, 20:00 PM

04 Hr 45 Min

Tribhuvan Int’l Airport, KTM

Malaysia Airlines

Ticket PriceNPR 53,501
Cash Back = 150

Osaka (KIX)

09:55

Fri, Sep 6, 2024

Kathmandu (KTM)

12:00

Sat, Sep 7, 2024

29 Hr 20 Min

7 Kg 10 Kg

ECO R

flight details

Osaka(KIX) - Kathmandu(KTM)

Malaysia Airlines
MH-53

Kansai Int’l Airport, KIX
Fri, Sep 6, 2024, 09:55 AM

06 Hr 50 Min

Kuala Lumpur Int’l Airport, KUL
connection time : 17 Hr 45 Min

Malaysia Airlines
MH-170

Kuala Lumpur Int’l Airport, KUL
Sat, Sep 7, 2024, 09:30 AM

04 Hr 45 Min

Tribhuvan Int’l Airport, KTM

China Southern

Ticket PriceNPR 58,669
Cash Back = 150

Osaka (KIX)

14:05

Fri, Sep 6, 2024

Kathmandu (KTM)

22:55

Fri, Sep 6, 2024

12 Hr 05 Min

7 Kg 46 Kg

ECO R

flight details

Osaka(KIX) - Kathmandu(KTM)

China Southern
CZ-390

Kansai Int’l Airport, KIX
Fri, Sep 6, 2024, 14:05 PM

04 Hr 30 Min

Guangzhou Baiyun Int'l, CAN
connection time : 02 Hr 35 Min

China Southern
CZ-3067

Guangzhou Baiyun Int'l, CAN
Fri, Sep 6, 2024, 20:10 PM

05 Hr 00 Min

Tribhuvan Int’l Airport, KTM

Thai Airways

Ticket PriceNPR 60,991
Cash Back = 200

Osaka (KIX)

11:45

Fri, Sep 6, 2024

Kathmandu (KTM)

23:25

Fri, Sep 6, 2024

14 Hr 55 Min

7 Kg 25 Kg

ECO R

flight details

Osaka(KIX) - Kathmandu(KTM)

Thai Airways
TG-623

Kansai Int’l Airport, KIX
Fri, Sep 6, 2024, 11:45 AM

05 Hr 50 Min

Suvarnabhumi Airport, BKK
connection time : 05 Hr 40 Min

Thai Airways
TG-309

Suvarnabhumi Airport, BKK
Fri, Sep 6, 2024, 21:15 PM

03 Hr 25 Min

Tribhuvan Int’l Airport, KTM

Korean Air

Ticket PriceNPR 63,126
Cash Back = 200

Osaka (KIX)

09:45

Fri, Sep 6, 2024

Kathmandu (KTM)

17:30

Fri, Sep 6, 2024

11 Hr 00 Min

7 Kg 23 Kg

ECO R

flight details

Osaka(KIX) - Kathmandu(KTM)

Korean Air
KE-8728

Kansai Int’l Airport, KIX
Fri, Sep 6, 2024, 09:45 AM

01 Hr 50 Min

Incheon Int’l Airport, ICN
connection time : 02 Hr 00 Min

Korean Air
KE-695

Incheon Int’l Airport, ICN
Fri, Sep 6, 2024, 13:35 PM

07 Hr 10 Min

Tribhuvan Int’l Airport, KTM

Korean Air

Ticket PriceNPR 63,126
Cash Back = 200

Osaka (KIX)

09:15

Fri, Sep 6, 2024

Kathmandu (KTM)

17:30

Fri, Sep 6, 2024

11 Hr 30 Min

7 Kg 23 Kg

ECO R

flight details

Osaka(KIX) - Kathmandu(KTM)

Korean Air
KE-722

Kansai Int’l Airport, KIX
Fri, Sep 6, 2024, 09:15 AM

01 Hr 50 Min

Incheon Int’l Airport, ICN
connection time : 02 Hr 30 Min

Korean Air
KE-695

Incheon Int’l Airport, ICN
Fri, Sep 6, 2024, 13:35 PM

07 Hr 10 Min

Tribhuvan Int’l Airport, KTM

Thai Airways

Ticket PriceNPR 63,849
Cash Back = 200

Osaka (KIX)

17:35

Fri, Sep 6, 2024

Kathmandu (KTM)

12:25

Sat, Sep 7, 2024

22 Hr 05 Min

7 Kg 25 Kg

ECO R

flight details

Osaka(KIX) - Kathmandu(KTM)

Thai Airways
TG-673

Kansai Int’l Airport, KIX
Fri, Sep 6, 2024, 17:35 PM

05 Hr 50 Min

Suvarnabhumi Airport, BKK
connection time : 12 Hr 50 Min

Thai Airways
TG-319

Suvarnabhumi Airport, BKK
Sat, Sep 7, 2024, 10:15 AM

03 Hr 25 Min

Tribhuvan Int’l Airport, KTM

Thai Airways

Ticket PriceNPR 63,849
Cash Back = 200

Osaka (KIX)

11:45

Fri, Sep 6, 2024

Kathmandu (KTM)

12:25

Sat, Sep 7, 2024

27 Hr 55 Min

7 Kg 25 Kg

ECO R

flight details

Osaka(KIX) - Kathmandu(KTM)

Thai Airways
TG-623

Kansai Int’l Airport, KIX
Fri, Sep 6, 2024, 11:45 AM

05 Hr 50 Min

Suvarnabhumi Airport, BKK
connection time : 18 Hr 40 Min

Thai Airways
TG-319

Suvarnabhumi Airport, BKK
Sat, Sep 7, 2024, 10:15 AM

03 Hr 25 Min

Tribhuvan Int’l Airport, KTM

Thai Airways

Ticket PriceNPR 63,849
Cash Back = 200

Osaka (KIX)

17:35

Fri, Sep 6, 2024

Kathmandu (KTM)

23:25

Sat, Sep 7, 2024

33 Hr 05 Min

7 Kg 25 Kg

ECO R

flight details

Osaka(KIX) - Kathmandu(KTM)

Thai Airways
TG-673

Kansai Int’l Airport, KIX
Fri, Sep 6, 2024, 17:35 PM

05 Hr 50 Min

Suvarnabhumi Airport, BKK
connection time : 23 Hr 50 Min

Thai Airways
TG-309

Suvarnabhumi Airport, BKK
Sat, Sep 7, 2024, 21:15 PM

03 Hr 25 Min

Tribhuvan Int’l Airport, KTM

Cathay Pacific

Ticket PriceNPR 76,331
Cash Back = 200

Osaka (KIX)

10:00

Fri, Sep 6, 2024

Kathmandu (KTM)

22:00

Fri, Sep 6, 2024

15 Hr 15 Min

7 Kg 23 Kg

ECO R

flight details

Osaka(KIX) - Kathmandu(KTM)

Cathay Pacific
CX-503

Kansai Int’l Airport, KIX
Fri, Sep 6, 2024, 10:00 AM

04 Hr 05 Min

Chek Lap Kok Int’l Airport, HKG
connection time : 06 Hr 10 Min

Cathay Pacific
CX-603

Chek Lap Kok Int’l Airport, HKG
Fri, Sep 6, 2024, 19:15 PM

05 Hr 00 Min

Tribhuvan Int’l Airport, KTM

Cathay Pacific

Ticket PriceNPR 76,331
Cash Back = 200

Osaka (KIX)

09:10

Fri, Sep 6, 2024

Kathmandu (KTM)

22:00

Fri, Sep 6, 2024

16 Hr 05 Min

7 Kg 23 Kg

ECO R

flight details

Osaka(KIX) - Kathmandu(KTM)

Cathay Pacific
CX-597

Kansai Int’l Airport, KIX
Fri, Sep 6, 2024, 09:10 AM

04 Hr 05 Min

Chek Lap Kok Int’l Airport, HKG
connection time : 07 Hr 00 Min

Cathay Pacific
CX-603

Chek Lap Kok Int’l Airport, HKG
Fri, Sep 6, 2024, 19:15 PM

05 Hr 00 Min

Tribhuvan Int’l Airport, KTM

Sichuan Airlines

Ticket PriceNPR 94,465
Cash Back = 200

Osaka (KIX)

16:00

Fri, Sep 6, 2024

Kathmandu (KTM)

10:40

Sat, Sep 7, 2024

21 Hr 55 Min

7 Kg 23 Kg

ECO R

flight details

Osaka(KIX) - Kathmandu(KTM)

Sichuan Airlines
3U-3964

Kansai Int’l Airport, KIX
Fri, Sep 6, 2024, 16:00 PM

04 Hr 55 Min

Chengdu Tianfu Int'l Airport, TFU
connection time : 13 Hr 35 Min

Sichuan Airlines
3U-3901

Chengdu Tianfu Int'l Airport, TFU
Sat, Sep 7, 2024, 09:30 AM

03 Hr 25 Min

Tribhuvan Int’l Airport, KTM

Korean Air

Ticket PriceNPR 155,213
Cash Back = 300

Osaka (KIX)

10:40

Fri, Sep 6, 2024

Kathmandu (KTM)

17:30

Fri, Sep 6, 2024

10 Hr 05 Min

7 Kg 23 Kg

ECO R

flight details

Osaka(KIX) - Kathmandu(KTM)

Korean Air
KE-5072

Kansai Int’l Airport, KIX
Fri, Sep 6, 2024, 10:40 AM
Operated by Jin Air

01 Hr 55 Min

Incheon Int’l Airport, ICN
connection time : 01 Hr 00 Min

Korean Air
KE-695

Incheon Int’l Airport, ICN
Fri, Sep 6, 2024, 13:35 PM

07 Hr 10 Min

Tribhuvan Int’l Airport, KTM

Turkish Airlines

Ticket PriceNPR 160,221
Cash Back = 300

Osaka (KIX)

21:55

Fri, Sep 6, 2024

Kathmandu (KTM)

06:10

Sun, Sep 8, 2024

35 Hr 30 Min

7 Kg 46 Kg

ECO R

flight details

Osaka(KIX) - Kathmandu(KTM)

Turkish Airlines
TK-87

Kansai Int’l Airport, KIX
Fri, Sep 6, 2024, 21:55 PM

13 Hr 05 Min

Istanbul Int'l Airport, IST
connection time : 15 Hr 20 Min

Turkish Airlines
TK-726

Istanbul Int'l Airport, IST
Sat, Sep 7, 2024, 20:20 PM

07 Hr 05 Min

Tribhuvan Int’l Airport, KTM

Qatar Airways

Ticket PriceNPR 205,927
Cash Back = 350

Osaka (KIX)

18:30

Fri, Sep 6, 2024

Kathmandu (KTM)

08:40

Sat, Sep 7, 2024

17 Hr 25 Min

7 Kg 25 Kg

ECO R

flight details

Osaka(KIX) - Kathmandu(KTM)

Qatar Airways
QR-803

Kansai Int’l Airport, KIX
Fri, Sep 6, 2024, 18:30 PM

10 Hr 50 Min

Hamad Int’l Airport, DOH
connection time : 01 Hr 55 Min

Qatar Airways
QR-648

Hamad Int’l Airport, DOH
Sat, Sep 7, 2024, 01:15 AM

04 Hr 40 Min

Tribhuvan Int’l Airport, KTM

Qatar Airways

Ticket PriceNPR 205,927
Cash Back = 350

Osaka (KIX)

18:30

Fri, Sep 6, 2024

Kathmandu (KTM)

10:30

Sat, Sep 7, 2024

19 Hr 15 Min

7 Kg 25 Kg

ECO R

flight details

Osaka(KIX) - Kathmandu(KTM)

Qatar Airways
QR-803

Kansai Int’l Airport, KIX
Fri, Sep 6, 2024, 18:30 PM

10 Hr 50 Min

Hamad Int’l Airport, DOH
connection time : 03 Hr 45 Min

Qatar Airways
QR-652

Hamad Int’l Airport, DOH
Sat, Sep 7, 2024, 03:05 AM

04 Hr 40 Min

Tribhuvan Int’l Airport, KTM

Qatar Airways

Ticket PriceNPR 205,927
Cash Back = 350

Osaka (KIX)

18:30

Fri, Sep 6, 2024

Kathmandu (KTM)

16:45

Sat, Sep 7, 2024

25 Hr 30 Min

7 Kg 25 Kg

ECO R

flight details

Osaka(KIX) - Kathmandu(KTM)

Qatar Airways
QR-803

Kansai Int’l Airport, KIX
Fri, Sep 6, 2024, 18:30 PM

10 Hr 50 Min

Hamad Int’l Airport, DOH
connection time : 10 Hr 00 Min

Qatar Airways
QR-646

Hamad Int’l Airport, DOH
Sat, Sep 7, 2024, 09:20 AM

04 Hr 40 Min

Tribhuvan Int’l Airport, KTM

Qatar Airways

Ticket PriceNPR 206,278
Cash Back = 350

Osaka (KIX)

18:30

Fri, Sep 6, 2024

Kathmandu (KTM)

01:00

Sun, Sep 8, 2024

33 Hr 45 Min

7 Kg 25 Kg

ECO R

flight details

Osaka(KIX) - Kathmandu(KTM)

Qatar Airways
QR-803

Kansai Int’l Airport, KIX
Fri, Sep 6, 2024, 18:30 PM

10 Hr 50 Min

Hamad Int’l Airport, DOH
connection time : 18 Hr 15 Min

Qatar Airways
QR-644

Hamad Int’l Airport, DOH
Sat, Sep 7, 2024, 17:35 PM

04 Hr 40 Min

Tribhuvan Int’l Airport, KTM

Japan Airlines

Ticket PriceNPR 257,496
Cash Back = 350

Osaka (KIX)

09:55

Fri, Sep 6, 2024

Kathmandu (KTM)

22:30

Fri, Sep 6, 2024

15 Hr 50 Min

7 Kg 46 Kg

ECO R

flight details

Osaka(KIX) - Kathmandu(KTM)

Japan Airlines
JL-7095

Kansai Int’l Airport, KIX
Fri, Sep 6, 2024, 09:55 AM
Operated by Malaysia Airlines

06 Hr 50 Min

Kuala Lumpur Int’l Airport, KUL
connection time : 04 Hr 15 Min

Malaysia Airlines
MH-114

Kuala Lumpur Int’l Airport, KUL
Fri, Sep 6, 2024, 20:00 PM

04 Hr 45 Min

Tribhuvan Int’l Airport, KTM

Emirates

Ticket PriceNPR 267,544
Cash Back = 350

Osaka (KIX)

23:45

Fri, Sep 6, 2024

Kathmandu (KTM)

14:30

Sat, Sep 7, 2024

18 Hr 00 Min

7 Kg 35 Kg

ECO R

flight details

Osaka(KIX) - Kathmandu(KTM)

Emirates
EK-317

Kansai Int’l Airport, KIX
Fri, Sep 6, 2024, 23:45 PM

10 Hr 05 Min

Dubai Int’l Airport, DXB
connection time : 03 Hr 40 Min

Emirates
EK-2446

Dubai Int’l Airport, DXB
Sat, Sep 7, 2024, 08:30 AM
Operated by Fly Dubai

04 Hr 15 Min

Tribhuvan Int’l Airport, KTM

Emirates

Ticket PriceNPR 267,544
Cash Back = 350

Osaka (KIX)

23:45

Fri, Sep 6, 2024

Kathmandu (KTM)

18:20

Sat, Sep 7, 2024

21 Hr 50 Min

7 Kg 35 Kg

ECO R

flight details

Osaka(KIX) - Kathmandu(KTM)

Emirates
EK-317

Kansai Int’l Airport, KIX
Fri, Sep 6, 2024, 23:45 PM

10 Hr 05 Min

Dubai Int’l Airport, DXB
connection time : 07 Hr 25 Min

Emirates
EK-2155

Dubai Int’l Airport, DXB
Sat, Sep 7, 2024, 12:15 PM
Operated by Fly Dubai

04 Hr 20 Min

Tribhuvan Int’l Airport, KTM

Emirates

Ticket PriceNPR 267,544
Cash Back = 350

Osaka (KIX)

23:45

Fri, Sep 6, 2024

Kathmandu (KTM)

00:15

Sun, Sep 8, 2024

27 Hr 45 Min

7 Kg 35 Kg

ECO R

flight details

Osaka(KIX) - Kathmandu(KTM)

Emirates
EK-317

Kansai Int’l Airport, KIX
Fri, Sep 6, 2024, 23:45 PM

10 Hr 05 Min

Dubai Int’l Airport, DXB
connection time : 13 Hr 20 Min

Emirates
EK-2153

Dubai Int’l Airport, DXB
Sat, Sep 7, 2024, 18:10 PM
Operated by Fly Dubai

04 Hr 20 Min

Tribhuvan Int’l Airport, KTM

Emirates

Ticket PriceNPR 267,544
Cash Back = 350

Osaka (KIX)

23:45

Fri, Sep 6, 2024

Kathmandu (KTM)

08:00

Sun, Sep 8, 2024

35 Hr 30 Min

7 Kg 35 Kg

ECO R

flight details

Osaka(KIX) - Kathmandu(KTM)

Emirates
EK-317

Kansai Int’l Airport, KIX
Fri, Sep 6, 2024, 23:45 PM

10 Hr 05 Min

Dubai Int’l Airport, DXB
connection time : 21 Hr 10 Min

Emirates
EK-2262

Dubai Int’l Airport, DXB
Sun, Sep 8, 2024, 02:00 AM
Operated by Fly Dubai

04 Hr 15 Min

Tribhuvan Int’l Airport, KTM

ANA

Ticket PriceNPR 439,624
Cash Back = 450

Osaka (KIX)

11:45

Fri, Sep 6, 2024

Kathmandu (KTM)

23:25

Fri, Sep 6, 2024

14 Hr 55 Min

7 Kg 46 Kg

ECO R

flight details

Osaka(KIX) - Kathmandu(KTM)

ANA
NH-5597

Kansai Int’l Airport, KIX
Fri, Sep 6, 2024, 11:45 AM
Operated by Thai Airways

05 Hr 50 Min

Suvarnabhumi Airport, BKK
connection time : 05 Hr 40 Min

Thai Airways
TG-309

Suvarnabhumi Airport, BKK
Fri, Sep 6, 2024, 21:15 PM

03 Hr 25 Min

Tribhuvan Int’l Airport, KTM

Asiana Airlines

Ticket PriceNPR 441,656
Cash Back = 450

Osaka (KIX)

09:10

Fri, Sep 6, 2024

Kathmandu (KTM)

17:30

Fri, Sep 6, 2024

11 Hr 35 Min

7 Kg 23 Kg

ECO R

flight details

Osaka(KIX) - Kathmandu(KTM)

Asiana Airlines
OZ-115

Kansai Int’l Airport, KIX
Fri, Sep 6, 2024, 09:10 AM

01 Hr 50 Min

Incheon Int’l Airport, ICN
connection time : 02 Hr 35 Min

Korean Air
KE-695

Incheon Int’l Airport, ICN
Fri, Sep 6, 2024, 13:35 PM

07 Hr 10 Min

Tribhuvan Int’l Airport, KTM

Jin Air

Ticket PriceNPR 445,518
Cash Back = 450

Osaka (KIX)

10:40

Fri, Sep 6, 2024

Kathmandu (KTM)

17:30

Fri, Sep 6, 2024

10 Hr 05 Min

7 Kg 23 Kg

ECO R

flight details

Osaka(KIX) - Kathmandu(KTM)

Jin Air
LJ-232

Kansai Int’l Airport, KIX
Fri, Sep 6, 2024, 10:40 AM

01 Hr 55 Min

Incheon Int’l Airport, ICN
connection time : 01 Hr 00 Min

Korean Air
KE-695

Incheon Int’l Airport, ICN
Fri, Sep 6, 2024, 13:35 PM

07 Hr 10 Min

Tribhuvan Int’l Airport, KTM

ANA

Ticket PriceNPR 505,045
Cash Back = 550

Osaka (KIX)

10:55

Fri, Sep 6, 2024

Kathmandu (KTM)

21:45

Fri, Sep 6, 2024

14 Hr 05 Min

7 Kg 46 Kg

ECO R

flight details

Osaka(KIX) - Kathmandu(KTM)

ANA
NH-6263

Kansai Int’l Airport, KIX
Fri, Sep 6, 2024, 10:55 AM
Operated by Singapore Airlines

06 Hr 45 Min

Singapore Changi Int’l Airport, SIN
connection time : 02 Hr 15 Min

Singapore Airlines
SQ-442

Singapore Changi Int’l Airport, SIN
Fri, Sep 6, 2024, 18:55 PM

05 Hr 05 Min

Tribhuvan Int’l Airport, KTM

Japan Airlines

Ticket PriceNPR 554,313
Cash Back = 550

Osaka (KIX)

00:55

Fri, Sep 6, 2024

Kathmandu (KTM)

12:25

Fri, Sep 6, 2024

14 Hr 45 Min

7 Kg 46 Kg

ECO R

flight details

Osaka(KIX) - Kathmandu(KTM)

Japan Airlines
JL-727

Kansai Int’l Airport, KIX
Fri, Sep 6, 2024, 00:55 AM

05 Hr 45 Min

Suvarnabhumi Airport, BKK
connection time : 05 Hr 35 Min

Thai Airways
TG-319

Suvarnabhumi Airport, BKK
Fri, Sep 6, 2024, 10:15 AM

03 Hr 25 Min

Tribhuvan Int’l Airport, KTM

BEST HOTEL DEALS